За нас

You are here:

За нас

You are here:

Повече за нас...

Производството на овощни дръвчета започва от 1976 година от баща ми дипломиран агроном Йордан Цветанов на площ от 1 декар. През 1980 година аз започнах да се включвам активно в производството.

С времето обособихме маточна градина с над 100 овощни маточни дървета, които са регистрирани в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. След дипломирането ми, като инженер по животновъдство и земеделие в Стара Загора през 1993 година, започнах разширяване на дейността. 2001 година преминах специализирано обучение в института по планинско земеделие в град Троян, което ми даде право да се регистрирам, като производител на посадъчен материал.

Притежавам лиценз за производство и търговия. В момента производството се извършва в землището на село Писарево, община Горна Оряховица, на площ от 30 декара. Продължавайки традицията в работния процес се включва и синът ми.

Основната ни цел е да създаваме качествени овощни дръвчета и да спазваме изключителна коректност към клиентите си по отношение сортовата автентичност.

Годишно произвеждаме между 20 000 – 30 000 броя овощни дръвчета от 9 вида над 100 сорта, от тях основно производство са 50 сорта и поддържаме калеми за още над 50 сорта.